АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАНЫС ЖОҒАРЫ КӨПСАЛАЛЫ КОЛЛЕДЖІ
ВЫСШИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ

0201000 – «Құқықтану»

Мамандық жайында: Колледж конституциялық, қылмыстық, қылмыстық-іс жүргізу, азаматтық, еңбек, экологиялық, салық құқығы бойынша мамандарды дайындайды.

Біліктілігі: кеңесші - заңгер.

Профильдік пәндер:

  • Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы

  • ҚР еңбек құқығы

  • Құқыққорғау органдары

  • Криминалистика

  • Конституциялық құқық

Қызмет саласы:

Шығармашылық қызметінормативтік-құқықтық актілерді дайындауға қатысу;

Құқық қолдану қызметі: лауазымдық міндеттерінің шегінде шешімдерді негіздеу және қабылдау, сондай-ақ іс-әрекеттерді жүзеге асырумен байланысты құқықтық нормалар және заңды құжаттарды жасау;

Құқыққорғау қызметі: заңдылықты, құқықтық тәртіпті, жеке тұлғаның қауіпсіздігі, қоғам мен мемлекет; қоғамдық тәртіпті қорғауды қамтамасыз ету; алдын алу, жолын кесу, анықтау, ашу және тергеу құқық қорғау жеке, мемлекеттік, муниципалдық және басқа да меншіктік нысандары;

Сараптамалық-консультациялық қызмет: құқық мәселелері бойынша консультация беру; құжаттарға құқықтық сараптауды жүзеге асыру;

Сот органдары, прокуратура және т.б.

Педагогиалық қызмет:  құқық пәндерін оқыту ; құқықтық тәрбиені жүзеге асыру.

Оқыту ұзақтығы: 2 жыл 10 ай.

Оқу түрі:

Күндізгі: 

Негізгі орта білім базасында 2 жыл 10 ай . (9 сынып)

Жалпы орта білім базасында 1 жыл 10 ай.   (11 сынып)

Оқыту тілдері: казақша, орысша