АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАНЫС ЖОҒАРЫ КӨПСАЛАЛЫ КОЛЛЕДЖІ
ВЫСШИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ

Үй-жайдың санатын есептеу

Зат немесе материал түрін енгізіңіз

Технологиялық процестің шартын енгізіңіз

Жарқылдау температурасын енгізіңіз С °

Артық қысымды енгізіңіз (кПа)