АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАНЫС ЖОҒАРЫ КӨПСАЛАЛЫ КОЛЛЕДЖІ
ВЫСШИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ

Өндірістік оқыту

Өндірістік оқыту  оқу процесінің бір бөлігі  мен   шебердің іс-әрекетіне нұсқау беруді қамтиды және оқушылардың оқу-жаттығуы қызметінің бөлігі болып табылады. Нұсқау мен оқу бір-бірімен тығыз байланысты және бір-біріне ықпал етеді. Ілім ол жүйелі,оқушылардың білімді меңгерудегі мақсатты  және саналы оқу еңбегі , сыртқы және ішкі жақтары бар тұжырымдау дағдыларын әзірлеу.

Оқытудың ішкі жағы білім алушының өндірістік оқыту процесі кезінде оның оқу еңбек қызметінде  көрінеді — орындау тәсілдері, операциялар, бұйымдарды дайындау, реттеу,  механизмдер мен осыған ұқсас өндірістік іс-әрекеттерді баптау.

 Ішкі қызмет  шебердің  нұсқаулығын  қамтиды, және алдағы жұмыстарды жоспарлау әдістері, бақылау және өзін-өзі бақылау, ойдағы іздеу процесін ұтымды тәсілдерін орындау, құру жорамалдар, оларды тексеру және т. б. Білім алушының бірлігі ,ішкі және сыртқы тараптардың оқу қызметінің  нәтижесінде білімдері мен іскерліктері және дағдылары  қалыптасады.

Шебердің білім алушыны   өндірістік оқытудағы   басшылық қызметінің мазмұны нақты мазмұнына  байланысты (кәсіптер, тақырыптар) және оқу кезеңдері, білім алушылардың дайындықтары, оқыту шарттары.

Өндірістік оқыту процесі   әр түрлі нысандар және әр түрлі әдістермен жүзеге асырылады. Білім алушының оқу-өндірістік мінезін, осы қызметке басшылық пен сабақ құрылымдары, оқыту түрлерінің астында  оқу-тәрбие процесінің сипатын айқындайтын тәсілдерін түсінуге болады. Білім алушының оқу процесін ұйымдастыру түрлері мен оқу-өндірістік қызметін ұйымдастыруды ажырата білген жөн. Білім алушылардың оқу шеберханалары мен оқу - өндірістік  кәсіпорындар учаскелерінде өндірістік оқытудың негізгі ұйымдастыру түрі ол сабақ болып табылады . Оқытуды мерзімді  ұйымдастыру кезінде,ең алдымен   шебердің басшылық рөлін сипаттайтын, барлық топ білім алушылары  бірдей оқу  материалын оқып, бір үлгідегі оқу-өндірістік тапсырмаларды орындайды.  Өндірістік оқыту сабағына тән нақты мақсаттар мен мазмұндар, сондай-ақ ұйымдық құрылымы— кіріспе нұсқамасы,  (өзіндік жұмыс) білім алушының жаттығуы мен ағымдағы қорытынды нұсқамалары.

Білім алушылардың  өндіріс оқыту жағдайында (кәсіпорындарда, құрылыстарда, шаруашылықта және т. б.) оқу процесін ұйымдастырудың негізгі түрлері:

  • білім алушыны оқушылар құрамында оқыту;
  • білікті жұмысшылар құрамында оқыту;
  • білім алушыларды білікті жұмыскерлерге жеке тіркеу.
  • экскурсия және білім алушылардың оқу үй жұмысы.

Білім алушының оқу-өндірістік қызметінің түрлері оқыту кезінде қолданылатын әр түрлі  оқыту процесін ұйымдастыру  фронтальды-топтық, бригадалық және жеке болып келеді. Белгіленген оқу түрлері мен  білім алушының оқу-өндірістік қызметін ұйымдастыруда фронтальды-топтық түрлерін араластыруға болмайды. Білім алушының қызметінде фронтальды-топтық түрі   өндірістік оқыту экскурсия сабағы  кезінде  іске асырылады. Сонымен қатар сабақтарда білім алушының оқу-өндірістік қызметінің  бригадалық, жеке түрлері кеңінен қолданылады. Осылайша, білім алушының оқытуын ұйымдастыру мен қызмет түрлерін бірлікте қолдану қажет.