АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАНЫС ЖОҒАРЫ КӨПСАЛАЛЫ КОЛЛЕДЖІ
ВЫСШИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ

0101044 – «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу қолданбалы бакалавры»  

0101044 – «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу қолданбалы бакалавры»  

Мамандық туралы: кәсіби практикалық-бағдарлы дайындықты қамтамасыз ететін және білім беру мекемелері мен жұмыс берушілер арасында байланыс орнатуға бағытталған жаңа білім беру бағдарламасы.

Біліктілігі: мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу қолданбалы бакалавры

Арнайы пәндері:

 • Мектепке дейінгі педагогика;
 • Мектепке дейінгі психология;
 • Музыкалық тәрбиенің теориясы мен әдістемесі;
 • Мектепке дейінгі балаларда шет тілін оқыту әдістемесі;
 • Педиатрия негіздері;
 • Мәнерлеп оқу;
 • Мектепке дейінгі жастағы балалардың тіл дамыту технологиялары;
 • Балаларды табиғатпен таныстыру әдістемесі;
 • Сөйлеуді дамыту әдістемесі;
 • Тәрбие жұмысының әдістемесі;
 • Дефектология және логопедия негіздері

Қызмет саласы:

- мектепке дейінгі білім беру мекемесінде мектеп жасына дейінгі тұлғаны тәрбиелеу, оқыту, дамыту және қалыптастыру бойынша тәрбиеші

Оқыту нысаны:

Күндізгі оқыту нысаны

Жалпы орта білім беру негізінде 2 жыл 10 ай (11 сынып)

Мамандық бейініне сәйкес келмейтін техникалық және кәсіптік білім беру негізінде 1 жыл 10 ай ((бейін бойынша емес ТжҚБ))

Мамандық бейініне сәйкес келетін техникалық және кәсіптік білім беру негізінде 10 ай ((бейін бойынша ТжҚБ))

Оқыту тілдері: қазақша, орысша

Оқуға түсушілер үшін қабылдау емтихандары:

 • жалпы орта білімі бар оқуға түсушілер үшін үш пән бойынша (қазақ тілі немесе орыс тілі, Қазақстан тарихы және мамандық бейіні бойынша пән (биология)) өткізіледі.
 • мамандық бейініне сәйкес келмейтін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар оқуға түсушілер үшін мамандықтың бейінді пәні (биолоия) бойынша өткізіледі.
 • мамандық бейініне сәйкес келетін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар тұлғалар үшін әңгімелесу түрінде өткізіледі;.

Арнайы және (немесе) шығармашылық емтихандарды өткізу нысаны:

Жалпы орта білім беру негізінде 2 жыл 10 ай (11 сынып) - кәсіби жарамдылығын анықтау үшін әңгімелесу, соның ішінде педагогикалық жағдаятты шешу.

Мамандық бейініне сәйкес келмейтін техникалық және кәсіптік білім беру негізінде 1 жыл 10 ай - кәсіби жарамдылығын анықтау үшін әңгімелесу, соның ішінде педагогикалық жағдаятты шешу.

Мамандық бейініне сәйкес келетін техникалық және кәсіптік білім беру негізінде 10 ай  - кәсіби жарамдылығын анықтау үшін әңгімелесу, соның ішінде педагогикалық жағдаятты шешу.