АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАНЫС ЖОҒАРЫ
КӨПСАЛАЛЫ КОЛЛЕДЖІ
ВЫСШИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ

ТЖ-да қорғау және Өрт қауіпсіздігі пәндік-циклдік комиссиясы

Еңбек нарығы қазіргі таңда заманауи әлемдегі адам қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласында жоғары білікті техниканы тұрақты қолдану жағдайында жайлы өмір сүруді қалыптастыруға дайын мамандарды даярлауды талап етеді.

Осы саладағы кәсіби қызметті табысты жүзеге асыру үшін, жоғары техникалық құралдарын жоғары тиімді пайдалану дағдыларын иелену керек, бақылау мен болжау әдістері, бәсекеге қабілетті ортада еңбек нарығындағы және кәсіби міндеттерді шешу үшін қаржылық тұрақтылығына жету және техносфера стратегиялық объектісі қызметінің тиімділігін түрлі кезеңдерінде оның өмірлік циклінде жұмыс істеуге қабілетті болу.

Цикл жетекшісі бірінші санаттағы оқытушы Омиралина Майгуль Куанышқызы.

ПЦК оқытушылар құрамы: 

ТЖ қорғау мен Өрт қауіпсіздігі пәндік-циклдік комиссиясында - 13 оқытушы: техника ғылымдарының кандидаттары,  магистрлер, бірінші және екінші санаттағы оқытушылар білім береді.

ПЦК әдістмемелік мәселелері:

Тұлғалық өзін-өзі анықтау және қалыптастыру бойынша болашақ мамандардың кәсіби құзыреттілік негізінде қызметін жетілдіру.

Мақсаты :

  • Педагогтарды тиімді әдістермен және оқу процесін ұйымдастыру тәсіл технологияларымен жабдықтау.

  • Оқытушылардың инновациялық қызметін ынталандыру.

  • Оқытушылардың сабақтарда әр түрлі технологияларды пайдалану тиімділігін ұйымдастыруды зерттеу.

Міндеттері :

ұйымдастырушылық - басқарушылық: Төтенше жағдайларда туындаған табиғи және техногендік сипаттағы құтқару операцияларын әзірлеу және жүргізу, ҚР мекеме қызметтерін ұйымдастыру. ТЖ және азаматтық қорғаныс, хабарлау жұйелері халықты қауіпті аймақтардан эвакуациялауды ұйымдастыру, тұрғындарды қорғау бойынша алдын алу іс-шаралардың жүргізілуін басқару, қауіпті ТЖ факторлары әсерінен аумақтардың объектілері, төтенше жағдайлар мен олардың салдарын жоюдағы экономика және аумақ объектілерінің тұрақты жұмыс істеуін қалыптастыру;

сараптау, қадағалау және инспекциялық - аудиторлық: бейбіт және соғыс уақытындағы экономика объектілері мен аумақтардың төтенше жағдайларға дайындығын бақылау, төтенше жағдайлардағы қауіпсіздік аумағында заңнамалық және нормативтік құқықтық актілер талаптарының сақталуын қадағалау;

сервистік - пайдалану:  төтенше жағдайлар салдарын жою адамдармен, материалдық құндылықтарды құтқару және қызмет көрсету жүйелері мен құралдарын пайдалану;

- ғылыми-зертемелік: ТЖ қауіп-қатерді талдау және бағалау, ТЖ туындайтынын болжаудың жаңа әдістерін зерттеу, оның ауқымы мен сипаты, әртүрлі сипаттағы ТЖ адамдарды құтқару кезіндегі жаңа тәсілдерді зерттеу, ТЖ салдарын жою құралдары;

- жобалау- конструкторлық: құтқару құралдарын құру, ТЖ қорғау, құтқару және жою жұмыстарын өткізудегі техникалық жобаларды әзірлеу, геоақпараттық спутниктік жүйелерді әзірлеу төтенше жағдайлар туралы алдын ала ескерту, ТЖ салдарын жою немесе азайту үшін алдын алу іс-шаралар жобаларын әзірлеу.

ПЦК оқытушылары әр-түрлі іс-шаралар өткізіп тұрады:оқу-жаттығу кешеніндегі тәжірибелік сабақтар мен көрнекі қимылдар, КТИ курстанттарының колледж білім алушыларымен кездесулері, ғылыми-тәжірибелік конференцияларға қатысулары.

ПЦК оқу – бағдарламаларының пәндері бойынша оқытушылар құрастырған тест тапсырмаларын жүргізу үшін кәсіптік даярлық деңгейін бағалау мен оқу орындарының түлектеріне біліктілікті беруді енгізумен айналысуда.

Жаңа МЖБС енгізу барысында оқу бағдарламалары мен тақырыптық жоспарлар жыл сайын жаңартылып, оқу – әдістемелік кешендер толықтырылады, барлық пәндер бойынша, кіріс бақылауы үшін бақылау –өлшеу материалдары әзірленеді, бақылау жұмыстары, семестрлік зачеттер, емтихандар, мемлекеттік қорытынды аттестация бағдарламалары мен курстық және дипломдық жұмыс тақырыптары әзірленеді.

Бүгінгі таңда барлық оқу – әдістемелік кешендер пәндер бойынша жасалған қағиданы сақтай отырып, икемділікпен, вариативті,кәсіби–тәжірибелік тұрғыда құрастырылған.